Dùng MoMo scan mã QR sau để chuyển tiền miễn phí
VO TRUNG LAN
Số tiền:  10.000đ

Tải ứng dụng MoMo để chuyển nhận tiền miễn phí ngay