Dùng MoMo scan mã QR sau để chuyển tiền miễn phí
VO QUOC HAI
Số tiền:  69.000đ

Tải ứng dụng MoMo để chuyển nhận tiền miễn phí ngay