Dùng MoMo scan mã QR sau để chuyển tiền miễn phí
CAO HUYNH HA DANG
Số tiền:  50.000đ

Tải ứng dụng MoMo để chuyển nhận tiền miễn phí ngay